Koszty notarialne przy zakupie mieszkania

Zakup wymarzonego mieszkania niesie ze sobą konieczność uiszczenia wielu opłat. Niektóre z nich pobiera od nas państwo w formie podatku, a inne związane są na przykład z procedurą kredytową. Z jakimi wydatkami trzeba się liczyć?

Koszty notariusza przy zakupie mieszkania – jakie są?

Warto wiedzieć o tym, że wysokość taksy notarialnej jest uregulowana w obowiązujących w naszym kraju przepisach. Kwota ustalana jest przez Ministra Finansów i zależy między innymi od wartości nieruchomości. Wszystkie opłaty są określone prawem i można je znaleźć w załącznikach do odpowiednich rozporządzeń, które definiują pracę notariuszy.

Oczywiście takie dodatkowe koszty przy kupnie mieszkania nie cieszą nikogo. Trzeba jednak podkreślić, że nasze państwo przygotowało odpowiednie uregulowania prawne, by w ten sposób zabezpieczyć osoby inwestujące w nieruchomości. Warto też obalić mit, że opłaty przy kupnie nieruchomości są w pełni zależne od tego, czy nieruchomość kupowana jest na kredyt, czy za gotówkę. Forma finansowania nie wpływa na rodzaj stosowanej stawki – minimalnej czy maksymalnej.

Kupujący powinni pamiętać o tym, że podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczy wyłącznie nieruchomości z rynku wtórnego. Jeśli zdecydujemy się na zakup lokalu z rynku pierwotnego od firmy, która jest czynnym płatnikiem podatku VAT – na przykład Dom100.eu – to jesteśmy z niego zwolnieni.

Przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym w jego cenę wlicza się podatek VAT. Chroni to kupującego od podwójnego opodatkowania, co jest uregulowane ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (z późniejszymi zmianami).

Kupno mieszkania – koszty aktu notarialnego przy zakupie nieruchomości. Co trzeba wiedzieć?

Kupując nieruchomość w Polsce, możemy zawrzeć umowę przedwstępną. Nie jest ona obowiązkowa, jednak praktyka pokazuje, że warto się na nią zdecydować. Z chwilą podpisania u notariusza takiego dokumentu, zyskujemy gwarancję kupna wybranego przez nas mieszkania lub domu.

Co więcej, akt notarialny znacznie utrudnia deweloperowi zerwanie transakcji. Chroni on więc interesy potencjalnego nabywcy.

Koszty aktu notarialnego nie są zbyt wygórowane. Każda rozpoczęta strona dokumentu zostanie wyceniona między 6 a 20 złotych (bez podatku VAT). Podobna zależność występuje przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży oraz odpisu. Taksy są precyzyjnie uregulowane odpowiednimi rozporządzeniami.

Oznacza to, że koszty notarialne, które przyjdzie nam zapłacić, decydując się na zakup nieruchomości, nie mogą być zbyt wysokie. Przykładowo, dla posesji o wartości przekraczającej milion złotych, będzie to kwota zbliżona do kilku tysięcy złotych, co stanowi tylko ułamek wszystkich kosztów, które będziemy musieli ponieść podczas zakupu wymarzonego domu.

Czy koszty notarialne przy zakupie mieszkania od dewelopera są inne niż przy zakupie od osoby prywatnej?

Podczas zakupu mieszkania, notariusz nie sprawdza, czy pochodzi ono z rynku pierwotnego, czy wtórnego. Oznacza to, że koszt notarialny ma wartość stałą, a precyzuje ją rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w spawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Pamiętajmy jednak, że w związku z nabyciem nieruchomości, będziemy musieli uiścić też kilka dodatkowych opłat. Jeśli umowa jest zawierana pomiędzy osobami fizycznymi, należy doliczyć koszty związane z ewentualnym wpisem do księgi wieczystej oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jeśli kupujemy lokal komunalny, opłata notarialna może zostać pomniejszona. To jedna z tych sytuacji, kiedy ustawodawca dopuszcza obniżenie wysokości taksy. Pokazuje to dość dobrze, że w polskim porządku prawnym koszty umowy notarialnej mogą różnić się w zależności od wielu czynników.

Ile jest potrzebnych wypisów aktu notarialnego przy zakupie mieszkania?

Najczęściej wystarczą nam 3-4 wypisy. Jeden z nich musi znaleźć się u nabywcy mieszkania. Kolejne kopie trafiają do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla lokalizacji inwestycji. Można przyjąć, że więcej wypisów nie będzie nam potrzebnych. Banki zazwyczaj nie wymagają dodatkowego dokumentu, co wynika z tego, że hipoteki (do czasu spłacenia kredytu) są ich własnością.

Kto opłaca notariusza przy kupnie mieszkania: sprzedający czy kupujący?

Odpowiedzialność za opłaty notarialne nie jest w polskim prawie precyzyjnie uregulowana. Można się jednak spotkać z nieformalną zasadą, że koszty związane z zakupem nieruchomości na rynku wtórnym pokrywa kupujący. Płaci on także podatek VAT. Jeśli interesuje nas lokal z rynku pierwotnego, to działa tutaj ta sama zasada, jednak czasem zdarza się, że koszty te przejmuje na siebie deweloper.

Pytanie o to, kto opłaca notariusza przy kupnie mieszkania, nie wyczerpuje jednak tematu opłat. Warto również pamiętać, że podatek od PCC (czynności cywilnoprawnych) zawsze płaci kupujący, co zresztą zostało wyszczególnione w akcie notarialnym. Jeśli kupujemy nowe mieszkanie od przedsiębiorcy, jak Dom100.eu, to nie musimy martwić się tą opłatą, gdyż będziemy z niej zwolnieni.

Powinniśmy pamiętać też o opłatach sądowych. To kolejny wydatek, który spoczywa na nabywcy. Zapłacimy więc za założenie księgi wieczystej czy wpis hipoteczny.

Łączna liczba obowiązkowych opłat może robić wrażenie. Warto jednak pamiętać, że wynagrodzenie notariusza jest precyzyjnie uregulowane w przepisach. Można więc negocjować obniżenie kwoty, jeśli proponowana jest nam wycena maksymalna. Zdarza się, że dodatkowe koszty obejmują np. prowizję dla banku czy koszty związane z ubezpieczeniem.

Jak widać, wydatki związane z zakupem własnego domu trzeba zaplanować bardzo umiejętnie. Warto zabezpieczyć nieco wyższą sumę, która pozwoli nam nie tylko sfinalizować zakup nieruchomości, ale także ponieść inne koszty. Mimo tego, że w ostatecznym rozrachunku kwoty te nie są zbyt wygórowane, to dla wielu osób, które musiały zaciągnąć kredyt hipoteczny, będą to spore sumy.

Na szczęście większość instytucji finansujących doskonale zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi kosztami należy się liczyć, decydując się na zakup mieszkania i przypomni nam o nich podczas składania wniosku.