Odwiedź nas na

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119z 04.05.2016r.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:

– Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem, w celu, dla którego zostały nam udostępnione oraz w celu informowania o ofercie handlowej.

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Firma JGK J. Kulawik, G. Kulawik sp. j. z siedzibą w Gliwicach, ul. Podlesie 52, e-mail: biuro@jgk.com.pl

Inspektor Ochrony Danych: biuro@jgk.com.pl

×

Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu? Chętnie odpowiem na Twoje pytania.

×