Odwiedź nas na

Formalności po zakupie domu od dewelopera

Zakup swoich wymarzonych czterech kątów to wielkie wydarzenie, a dla wielu osób nawet zwieńczenie pewnego ważnego etapu w życiu. Czy wraz z odebraniem kluczy do swojej nieruchomości możemy już tylko myśleć o umeblowaniu i planowaniu, jak będziemy spędzać czas wolny? Niekoniecznie. Przed nami jeszcze niezbędne formalności po zakupie mieszkania. Jakie koniecznie trzeba będzie sfinalizować?

Jakie formalności trzeba spełnić przy zakupie domu?

Zanim złożymy swój podpis na umowie, upewnijmy się, że zawiera ona wszystkie kluczowe dane, jakie mogą być później wymagane przez instytucje państwowe. Profesjonalne firmy deweloperskie, jak Dom100.eu, dostarczają nam kompletny dokument, gdzie powinny znaleźć się precyzyjne informacje o:

  • stronach zawierających umowę,
  • opisie nieruchomości i jej wyrysie,
  • cenie i sposobie płatności.

Gdy kupujemy nieruchomość na kredyt, bardzo często zdarza się, że do dokumentów sprzedażowych załączane jest też zaświadczenie o uzyskaniu kredytu z banku oraz podstawowe dane dotyczące harmonogramu spłat. Nie jest to jednak obligatoryjne.

Kupno domu – jakimi dokumentami trzeba dysponować? Niezbędne formalności

Formalności przy kupnie domu nie ograniczają się tylko i wyłącznie do umowy, jaką związujemy się z deweloperem. Kupujący musi też „uwiarygodnić się” w oczach firmy. Będziemy potrzebować m.in. dowodu osobistego lub paszportu. 

O wiele więcej pracy czeka nas, gdy będziemy załatwiać kwestie związane z meldunkiem lub z podatkiem od nieruchomości.

Zawsze powinniśmy pamiętać też o tym, że na opłacenie należnych państwu danin mamy tylko 14 dni. Osoby, które musiały posiłkować się kredytem, muszą opłacić podatek od ustanowienia hipoteki dla budynku mieszkalnego. Czy w każdej sytuacji trzeba płacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Nie. Z tej daniny zwolnieni są płatnicy podatku VAT.

Polski system prawny wymusza też na nas zarejestrowanie nieruchomości w urzędzie gminy właściwym dla lokalizacji inwestycji. Przydają nam się m.in. informacje z księgi wieczystej oraz akt notarialny potwierdzający zakup nieruchomości. Wszystkie niezbędne dane musimy dostarczyć w terminie czternastu dni od zakupu. W przypadku przekroczenia terminu gmina może zasądzić wobec nas karę grzywny.

Akt notarialny a zakup mieszkania — kiedy trzeba udać się do notariusza? 

Jak najszybciej. Wynika to z tego, że bez aktu notarialnego nie będziemy w stanie sprawdzić całej historii posesji, co na pewnym etapie procedury zakupowej może być sporym problemem. Kluczowe będzie uzyskanie wypisu z księgi wieczystej, bo to właśnie ten dokument przyda nam się podczas parafowania umowy ze sprzedającym oraz przy rejestracji posesji w urzędach administracji publicznej.

Prawidłowo sporządzony akt notarialny powinien zawierać:

  • informacje o dacie i miejscu sporządzenia dokumentu,
  • dane notariusza i jego podpis,
  • informacje o stronie, która uzyskuje akt notarialny,
  • oświadczenia stron,
  • wniosek o nadanie wpisu w księdze wieczystej.

Warto pamiętać też o tym, że opłaty związane z wydaniem aktu ponosi kupujący, a nie deweloper. W zależności od tego, czy kupujemy nieruchomość za gotówkę, czy na kredyt, opłata waha się między 200 a 260 złotych. To jeden z najważniejszych dokumentów w całym procesie sprzedażowym, który odgrywa szczególną rolę przy zakupie posesji z rynku wtórnego. Dzięki danym z księgi wieczystej można też szybko ustalić status własnościowy oraz ewentualne obciążenia, jakie ciążą na nieruchomości.